Andel högutbildade, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 7 013 människor (2019). Landarealen är 990 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.