Andel högutbildade, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 896 invånare. Värdet för andel högutbildade är det sjunde lägsta i landet med 11,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.