Skattesats, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 896 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Hällefors kommun till 33,60 procent, vilket var den 125:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.