Skattesats, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 495 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Hällefors kommun till 34,35 procent, vilket var den 39:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.