Befolkningsökning, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 656 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Hällefors kommun den fjärde lägsta i landet med −5,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.