Befolkningsökning, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 896 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Hällefors kommun den artonde lägsta i landet med −3,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.