Befolkningsökning, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 495 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Hällefors kommun den näst lägsta i landet med −5,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.