Medelålder, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 896 invånare. Värdet för medelålder är det 53:e högsta i landet med 45,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.