Medelålder, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 656 invånare. Värdet för medelålder är det 48:e högsta i landet med 46,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.