Medelålder, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 849 invånare. Värdet för medelålder är det 55:e högsta i landet med 46,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.