Invånare i kommunen, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 656 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 34 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.