Invånare i kommunen, Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 6 983 människor (2018). Landarealen är 990 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.