Kommunens skatteintäkter, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 534 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 161 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.