Kommunens skatteintäkter, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 9 665 människor (2018). Landarealen är 386 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.