Kommunens skatteintäkter, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 530 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 725 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.