Anställda i kommunen, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 534 invånare. Värdet för anställda i länet är det 63:e lägsta i landet med 736 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.