Största privata arbetsgivare, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 530 invånare. Största privata arbetsgivare är OUTOKUMPU STAINLESS AB med 475 anställda (år 2022).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.