Andel förtidspensionärer, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 9 665 människor (2018). Landarealen är 386 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.