Andel förtidspensionärer, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 631 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det tionde högsta i landet med 7,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.