Andel förtidspensionärer, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 534 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det nionde högsta i landet med 6,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.