Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 530 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är det 56:e högsta i landet med 8,2 procent.

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.