Andel företagare, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 530 invånare. Värdet för andel företagare är det 48:e lägsta i landet med 5,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.