Andel företagare, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 534 invånare. Värdet för andel företagare är det 50:e lägsta i landet med 5,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.