Sysselsättningsgrad, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 530 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det elfte lägsta i landet med 76,1 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.