Förvärvsfrekvens, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 631 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 26:e lägsta i landet med 75,7 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.