Förvärvsfrekvens, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 9 666 människor (2019). Landarealen är 386 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.