Andel högutbildade, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 534 invånare. Värdet för andel högutbildade är det femte lägsta i landet med 11,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.