Andel högutbildade, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 9 665 människor (2018). Landarealen är 386 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.