Andel högutbildade, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 631 invånare. Värdet för andel högutbildade är det fjärde lägsta i landet med 11,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.