Skattesats, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 631 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Degerfors kommun till 34,55 procent, vilket var den 22:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.