Skattesats, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 530 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Degerfors kommun till 34,55 procent, vilket var den 21:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.