Skattesats, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 357 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Degerfors kommun till 35,30 procent, vilket var den högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.