Befolkningsökning, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 530 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Degerfors kommun den 52:a lägsta i landet med −1,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.