Befolkningsökning, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 9 665 människor (2018). Landarealen är 386 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.