Befolkningsökning, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 357 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Degerfors kommun den 30:e lägsta i landet med −2,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.