Invånare i kommunen, Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 9 666 människor (2019). Landarealen är 386 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.