Kommunens kostnader, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 11 377 människor (2019). Landarealen är 820 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.