Kommunens skatteintäkter, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 534 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 90:e högsta i landet med 48 638 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.