Andel förtidspensionärer, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 534 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.