Förvärvsfrekvens, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 11 377 människor (2019). Landarealen är 820 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.