Förvärvsfrekvens, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 471 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 74:e högsta i landet med 83,0 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.