Andel högutbildade, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 534 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 52:a lägsta i landet med 14,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.