Skattesats, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 534 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Askersunds kommun till 33,40 procent, vilket var den 143:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.