Skattesats, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 471 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Askersunds kommun till 33,50 procent, vilket var den 135:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.