Befolkningsökning, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 534 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Askersunds kommun den 94:e högsta i landet med 2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.