Befolkningsökning, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 471 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Askersunds kommun den 77:e högsta i landet med 2,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.