Medelålder, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 11 377 människor (2019). Landarealen är 820 kvadratkilometer.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.