Medelålder, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 534 invånare. Värdet för medelålder är det 46:e högsta i landet med 46,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.