Medelålder, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 471 invånare. Värdet för medelålder är det 40:e högsta i landet med 46,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.