Invånare i kommunen, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 534 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 95:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.