Invånare i kommunen, Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 478 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 93:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.