Kommunens kostnader, Piteå

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har 42 362 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 95:e lägsta i landet med 62 952 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.