Kommunens kostnader, Piteå

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har 42 344 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 68 932 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.