Kommunens skatteintäkter, Piteå

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har 42 323 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 31:a högsta i landet med 52 566 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.