Andel förtidspensionärer, Piteå

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 42 116 människor (2018). Landarealen är 3 112 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.