Andel förtidspensionärer, Piteå

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har 42 323 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 27:e högsta i landet med 6,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.