Andel företagare, Piteå

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har 42 323 invånare. Värdet för andel företagare är det 55:e lägsta i landet med 5,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.