Andel högutbildade, Piteå

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har 42 323 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 90:e högsta i landet med 23,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.