Skattesats, Piteå

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har 42 323 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Piteå kommun till 33,59 procent, vilket var den 129:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.