Befolkningsökning, Piteå

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och har 42 323 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Piteå kommun nära genomsnittet med 0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.