Kommunens kostnader, Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 973 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det sjunde högsta i landet med 78 662 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.