Kommunens kostnader, Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 966 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det femte högsta i landet med 77 180 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.