Kommunens skatteintäkter, Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 883 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 72:a högsta i landet med 52 149 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.