Kommunens skatteintäkter, Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 973 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 584 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.