Anställda i kommunen, Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 973 invånare. Värdet för anställda i länet är det 36:e lägsta i landet med 725 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.