Andel företagare, Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 973 invånare. Värdet för andel företagare är det fjortonde högsta i landet med 10,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.