Andel företagare, Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 966 invånare. Värdet för andel företagare är det 54:e högsta i landet med 8,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.