Sysselsättningsgrad, Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 883 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,6 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.