Skattesats, Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 966 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Pajala kommun till 34,74 procent, vilket var den fjortonde högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.