Befolkningsökning, Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 883 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Pajala kommun den 22:a lägsta i landet med −2,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.