Befolkningsökning, Pajala

Pajala kommun ligger i Norrbottens län och har 5 871 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Pajala kommun den 56:e lägsta i landet med −1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.